PROSCON, s.r.o.

Veškeré služby poskytuje znalecký ústav PROSCON, s.r.o. týmem spolupracovníku pod vedením následujících osob: 

Foto

Ing. Naděžda Krátká
+420 241 434 206
kratka@proscon.cz

Ing. Naděžda Krátká je jednatelkou a zakládajícím společníkem znaleckého ústavu. Je odborníkem v oblasti oceňování movitého a nemovitého majetku, nároků z pojištění, oceňování a koordinace prací při realizaci fúzí, nepeněžitých vkladů a jiných podnikových transformací. Při spolupráci s klientem se zaměřuje na nalezení ekonomicky výhodného řešení daného projektu.

Ing. Naděžda Krátká absolvovala v roce 1970 Fakultu elektrotechnickou Českého vysokého učení technického v Praze, specializaci technická kybernetika.

Ing. Naděžda Krátká byla zaměstnána v letech 1970 - 1983 ve Výzkumném ústavu automatizačních prostředků jako výzkumná pracovnice, programátorka a analytička v oblasti informačních systémů pro elektrárny. V letech 1983 - 1990 působila ve společnosti INOVA Praha s.r.o. - vývoj a výroba elektrohydraulických zkušebních zařízení - v oblasti marketingu a přípravy řešení strategických rozvojových programů. Od roku 1990 do současnosti je Ing. Naděžda Krátká většinovým vlastníkem strojírenské výrobní společnosti JINOVA s.r.o. s cca. 70 zaměstnanci, kde se podílí na řízení a obchodní činnosti. Od roku 1993 do současnosti je jednatelkou znaleckého ústavu PROSCON, s.r.o.

Ing. Naděžda Krátká hovoří česky, německy, anglicky, rusky a italsky.

Foto

RNDr. Václav Šubrta, CSc.
+420 241 434 206
subrta@proscon.cz

RNDr. Václav Šubrta, CSc. je jednatelem a zakládajícím společníkem znaleckého ústavu. Je odborníkem v oblasti oceňování nehmotného majetku a podniků, posuzování finančních činností a škod, a dáleoblasti ekonomiky a návrhů podnikových kombinací, projektů a podnikatelských záměrů. V rámci klientského poradenství se zabývá zejména konzultační činnostícelé oblasti podnikové ekonomiky.

RNDr. Václav Šubrta, CSc. absolvovalroce 1975 Matematicko-fyzikální fakturu Univerzity Karlovy v Praze, kderoce 1978 též získal doktorát a titul CSc. V roce 1990 absolvoval postgraduální studium na VŠE, obor podniková ekonomika.

RNDr. Václav Šubrta, CSc. byl v letech 1978 - 1989 výzkumným pracovníkem nejprve v Technickoekonomickém výzkumném ústavu hutného průmyslu a následně v Ústředním ústavu národohospodářského výzkumu. V letech 1988 - 1991 byl zaměstnán v poradenském družstvu CONSUS jako ředitel divize oceňování firem a vnitropodnikového řízení. V letech 1991 - 1993 pak působil jako soukromý konzultant. Od roku 1993 do současnosti je jednatelem znaleckém ústavu PROSCON, s.r.o.

RNDr. Václav Šubrta, CSc. často přednáší na aktuální témata v oblasti převodu majetku, fúzí, feasibilty studií, zjišťování škod a újem (IRR, Capital Consulting, VŠE) a je autorem několika odborných článků.

RNDr. Václav Šubrta, CSc. hovoří česky, anglicky a rusky.

Foto

JUDr. Ing. Pavel Bürger
+420 241 431 473
burger@proscon.cz

JUDr. Ing. Pavel Bürger je soudní znalec a advokát. Ve znaleckém ústavu PROSCON, s.r.o. působí od roku 2002, když začínal jako student asistent a propracoval se postupně až na post prokuristy a společníka.

JUDr. Ing. Pavel Bürger je odborníkem v oblasti oceňování obchodních závodů, podílů v obchodních korporacích, jmění obchodních korporací a nehmotného majetku, a v oblasti občanského, obchodního a finančního práva. Soustřeďuje se zejména na vypořádání majetkových vztahů, podnikové kombinace, posuzování škod a finančních činností. Dohlíží především na znalecké posudky určené pro orgány veřejné moci, v rámci poradenství pro soukromoprávní klientelu se pak soustředí zejména na oblast zakládání, přeměn a likvidací obchodních korporací, nepeněžitých vkladů a transakcí mezi propojenými osobami.

JUDr. Ing. Pavel Bürger absolvoval v roce 2004 Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a v roce 2007 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2011 složil státní rigorózní zkoušku a obhájil rigorózní práci na téma „Právní postavení a činnost soudních znalců v českém právním řádu“. V letech 2012 a 2018 pak absolvoval dlouhodobé specializační kurzy celoživotního vzdělávání „Oceňování podniku“ a „Oceňování nehmotného majetku“ na Vysoké škole ekonomické v Praze, Institut oceňování majetku.

JUDr. Ing. Pavel Bürger hovoří česky, německy a anglicky.

Kontakty

symbol
symbol
PROSCON, s.r.o.
154 00 Praha 5
K Lochkovu 661/39
* *
*
CAPTCHA *
Poznámka: * povinná pole!