PROSCON, s.r.o.

PROSCON, s.r.o. byla založena v roce 1993 jako poradenská společnost. Zpočátku se zabývala privatizačními projekty, všeobecným ekonomickým poradenstvím, přípravou feasibility studií a přípravou podkladů k žádostem o úvěry.

Společnost PROSCON, s.r.o. byla zapsána v seznamu firem, které poskytovaly poradenskou činnost v rámci projektu Phare. Společnost úzce spolupracovala se Světovou bankou, IFC a EBRD. Přední představitelé společnosti PROSCON, s.r.o. byli účastníky pracovních týmů sestavených pro realizaci vybraných projektů těchto tří bank.

Společnost PROSCON, s.r.o. několik let úzce spolupracovala s Fondy rizikového kapitálu, zejména se společnostmi FLEMINGS, DBG Eastern Europe, Fond rizikového kapitálu, Reneisance, ACRO CAPITAL a další. V letech 1994 - 2001 byla rozvinuta spolupráce s vládní agenturou Czechinvest.

Představitelé společnosti PROSCON, s.r.o. byli členy mezinárodních týmů pro Japonsko a české delegace, v jejichž rámci se podíleli na rozšíření obchodní spolupráce českých firem se zahraničím.

Společnost PROSCON, s.r.o. byla dne 28. 11. 1996 zapsána Ministerstvem spravedlnosti ČR do seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost. Znalecké oprávnění bylo následně v letech 1999 a 2009 významným způsobem rozšířeno.

Od roku 1999 se společnost PROSCON, s.r.o. specializuje zejména na znaleckou činnost a v současnosti zpracovává cca 100 až 150 znaleckých posudků ročně. Ostatní činnosti mají doplňkový charakter. V rámci své znalecké činnosti se společnost PROSCON, s.r.o. soustřeďuje především na klientelu z podnikatelské oblasti, a dále pracuje pro orgány veřejné moci České republiky, tj. zejména v rámci soudních, správních a trestních řízení.

Společnost PROSCON, s.r.o. má v současné době 6 kvalifikovaných interních spolupracovníků a jednu administrativní pracovnici. Dále PROSCON, s.r.o. spolupracuje s několika externími osobami specializovanými v oblasti práva, daní a účetnictví.

Společnost PROSCON, s.r.o. je dlouholetým členem Česko-německé obchodní průmyslové komory.

Kontakty

symbol
symbol
PROSCON, s.r.o.
154 00 Praha 5
K Lochkovu 661/39
* *
*
CAPTCHA *
Poznámka: * povinná pole!