PROSCON, s.r.o.

Znalecký ústav PROSCON, s.r.o. poskytuje znalecké služby v oboru ekonomika v následujících odvětvích a specializacích: 

Oceňování

 • movitého majetku,
 • nemovitého majetku,
 • nehmotného majetku,
 • majetkových práv,
 • cenných papírů, pohledávek a závazků,
 • podílů v obchodních společnostech a družstvech,
 • nároků z pojištění a z penzijního připojištění,
 • podniků a jejich částí,
 • obchodního majetku a jmění,
 • podnikatelských záměrů a
 • nepeněžitých vkladů;

Přezkoumávání

 • vztahů mezi propojenými osobami (zejména zpráv o vztazích, ovládacích smluv a smluv o převodu zisku) a mezi společníky,
 • projektů přeměn obchodních společností a družstev včetně přezkoumávání výše kupní ceny podílů nebo vypořádacího podílu poskytovaného při přeměně,
 • výše přiměřeného vypořádání a přiměřenosti protiplnění (zejména při odkupu akcií nástupnickou společností, při vystoupení ze společnosti, při převodu jmění, při povinné nabídce převzetí, při veřejném návrhu smlouvy o převodu cenných papírů a při uskutečnění práva výkupu účastnických cenných papírů),
 • transferových cen a
 • účetnictví;

Posuzování

 • škod,
 • ekonomických analýz,
 • ekonomických projektů a
 • bankovních a jiných finančních činností.

Další služby

Znalecký ústav PROSCON, s.r.o. zpracovává odborná vyjádření či zprávy a poskytuje konzultační činnost a doprovodné služby v oblasti výše uvedeného znaleckého oprávnění, zejména:

 • oceňování majetku po položkách dle IFRS a US GAAP,
 • stanovování obvyklé výše nájmu a licenčních poplatků za hmotný a nehmotný majetek,
 • posuzování synergických efektů,
 • příprava věcné náplně ekonomických částí ovládacích smluv a projektů přeměn,
 • zjištění výše spravedlivého protiplnění za poskytované služby, vliv pokynů a příkazů,
 • zjišťování výše újmy a škody,
 • příprava projektů, podnikatelských záměrů a studií proveditelnosti dle zvyklostí zahraničních finančních institucí,
 • posuzování bonity společností a vývoje jejich ukazatelů a
 • provádění analýz nejvhodnějších variant podnikových restrukturalizací.

Znalecký ústav PROSCON, s.r.o. využívá pro ekonomické rozbory a oceňování zejména software COMFAR, STRATEX a EVALENT.

Kontakty

symbol
symbol
PROSCON, s.r.o.
154 00 Praha 5
K Lochkovu 661/39
* *
*
CAPTCHA *
Poznámka: * povinná pole!